Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEGRENDELŐI ADATOK KEZELÉSÉRE (továbbiakban: „Szabályzat”)

 

A Tenrom Magyarország Kft. (továbbiakban: „Tenrom”) a honlapján (www.tenrom.hu) az ajánlatkérés ill. online hibabejelentés szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználókra valamint azon személyekre, akik tőlünk valamely terméket vagy szolgáltatást(továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás”) rendelnek meg(ezen személyek továbbiakban együttesen: „Megrendelők”), a Szolgáltatás teljesítése érdekében a Megrendelőkre vonatkozó személyes adatokat kezel. 

A Megrendelő a Szolgáltatás honlapon vagy egyéb más módon történő megrendelésével magára nézve elfogadja a jelen Szabályzatot.

A Megrendelőkre vonatkozó személyes adatok kezelésére a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kerül sor:

 

1.  Az adatkezelő adatai

Tenrom Magyarország Kft. („Szolgáltató”)

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg. 13-09-153120

Telefon: +36 23 880 860

Email: info@tenrom.hu

Honlap: www.tenrom.hu

 

2.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja többrétű lehet: egyrészről szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, másrészt ahhoz, hogy azáltal eleget tudjunk tenni a Tenromot terhelő jogi kötelezettségeknek (pl. adatszolgáltatás NAV felé), harmadrészt jogos érdekeink védelme.

 

3.  A kezelt adatok köre

A Tenrom a Megrendelő által megadott alábbiadatokat kezeli:

Honlap használata során a Megrendelőtől a Tenrom az alábbi személyes adatok megadását kéri:

 • név ill. cégnév
 • e-mail cím
 • telefonszám

Valamely Szolgáltatás megrendelése során az alábbi adatok megadásáa szükséges:

 • név ill. cégnév
 • lakcím/székhely
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • természetes személy esetén a fentieken túlmenően: a Megrendelő édesanyjának születési neve, a Megrendelő születési helye, ideje

 

4.  Az adatkezelés célja

A megadott személyes adatokat a Tenrom kizárólag a Szolgáltatás teljesítése érdekében illetve azzal kapcsolatosan használja fel.

 

5.  A Megrendelők adataihoz hozzáférő személyek

A Megrendelők adataihoz a Szolgáltató alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

6.  Személyes adatok továbbítása

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatásainkat jellemzően az alábbi partnereink bevonásával teljesítjük:

Futárszolgálatok:

GLS General Logistics Systems Hungary KFT

GLS Európa u 2

HU2351 Alsónémedi

HU-12369410-2-44

 

TNT Express Hunagary KFT 

1185 Budapest

Budapest NemzetköziRepülőtér 283 Epűlet

HU-10376166-2-44

 

Adózási, könyvviteli kötelezettségünket az alábbi könyvelőiroda bevonásával teljesítjük:

A+H 97 Bt

1222 Budapest

Hárosutca 47-49

Adósz: 29090268-2-43

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy késedelmes fizetés esetén a kintlévőségünk kezelésére, a követelés jogi úton történő érvényesítése érdekében megbízást adhatunk a Tenrom Magyarország Kft. jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda részére:

Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda

1092 Budapest, Ráday utca 42.

 

Az Ön által megadott adatokat tehát, amennyiben az szükséges, továbbítjuk a fenti partnereink részére. A jelen Szabályzat elfogadásával Ön ehhez az adattovábbításhoz is hozzájárulását adja.

 

7.  Az adatkezelés időtartama

A Megrendelő által megadott adatokat a Szolgáltató tárolja. A személyes adatokat a Szolgáltatással kapcsolatos igények elévülési ideje végéig őrizzük meg. Ezen túlmenően a számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat (számlán feltüntetett adatok) a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, azaz nyolc (8) évig őrizzük meg.

 

8.  A Megrendelők adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Személyes adataik kezeléséről a Megrendelők tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a Szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a Megrendelő adatait.

A Megrendelő ugyancsak jogosult adatainak helyesbítését kérni. A jogszabályokban meghatározott körben és feltételek mellett jogosult a Megrendelő adatainak törlését vagy felhasználásának korlátozását is kérni.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérés, kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

9.  Jogorvoslat

Amennyiben valamely, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza lenne, és azt mi minden törekvésünk ellenére nem orvosoltuk, Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A hatóság elérhetőségei:

postacím:   1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:    1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:    +36 (1) 391-1400

Fax:    +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL http://naih.hu

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HÍRLEVÉLKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

(továbbiakban: „Szabályzat”)

A Tenrom Magyarország Kft. (továbbiakban: „Tenrom”) a honlapján a hírlevélküldésre regisztráló felhasználók valamint azon személyek részére, akik valamely szolgáltatásunk igénybevétele során a hírlevélküldő szolgáltatásunk igénybevételéhez hozzájárulásukat adták rendszeres időközönként hírlevelet küld, amelyben tájékoztatja a felhasználókat a Tenrom által, vagy a Tenrom partnerei által szervezett fontosabb eseményekről, valamint a Tenrom által meghirdetett akciókról, új termékekről, szolgáltatásokról. 

A hírlevélküldő szolgáltatás teljesítése során személyes adatok kezelésére is sor kerül, az alábbi szabályok szerint:

 

1.  Az adatkezelő adatai

Tenrom Magyarország Kft. („Szolgáltató”)

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg. 13-09-153120

Telefon: +36 23 880 860

Email: info@tenrom.hu

Honlap: www.tenrom.hu

 

2.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 

3.  A kezelt adatok köre

A Tenrom az alábbi, a hírlevélküldésre történő regisztráció során megadott adatokat kezeli:

 • név
 • e-mail cím

 

4.  Az adatkezelés célja

A hírlevélküldésre való regisztráció során megadott adatok kizárólag promóciós kampány keretein belül, illetve a Tenrom, vagy valamely partnere által szervezett eseményről, vagy a Tenrom által meghirdetett akcióról, új termékek vagy szolgáltatások bevezetéséről való emailben történő tájékoztatás érdekében kerül felhasználásra.

 

5.  A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

A regisztráció során az adataikat megadó felhasználók adataihoz a Szolgáltató alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

 

6.  Személyes adatok továbbítása

Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélküldő szolgáltatásunkat az alábbi partnerünk bevonásával teljesítjük:

Nexperta SRL

Ciocarliei u.17

407055 –Baciu, Romania

Adószám:RO30814108

 

A regisztráció során megadott adatokat tehát továbbítjuk a fenti partnerünk részére. A jelen Szabályzat elfogadásával Ön ehhez az adattovábbításhoz is hozzájárulását adja.

 

7.  Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltatóaz érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. A felhasználó a hírlevélről a hírlevélben feltüntetett linkre kattintva leiratkozhat, amely leiratkozás következtében a Szolgáltató a kezelt adatokat törli a nyilvántartásból. Leiratkozási kérelmét az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén is eljuttathatja hozzánk. Telefonos kérelem esetén írásbeli megerősítést kérhetünk.

 

8.  A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A 3. pontban meghatározott személyes adatok megadása nélkül a hírlevél szolgáltatás nem vehető igénybe. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben a Szolgáltató munkatársai meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a felhasználó adatait.

A felhasználó ugyancsak jogosult adatainak helyesbítését kérni. Jogosult a felhasználó adatainak törlését vagy felhasználásának korlátozását is kérni, ebben az esetben azonban a hírlevélküldő szolgáltatást a Tenrom a felhasználó részére nem tudja biztosítani.

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérés, kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk az 1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

9.  Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

A felhasználó az (akár a honlapon, akár más módon történő)regisztrációval magára nézve elfogadja a jelen Szabályzatot. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás – módosítás hatálybalépését követő első – használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

10. Jogorvoslat

Amennyiben valamely, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza lenne, és azt mi minden törekvésünk ellenére nem orvosoltuk, Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A hatóság elérhetőségei:

postacím:   1530  Budapest, Pf.: 5.

cím:    1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:    +36 (1) 391-1400

Fax:    +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

URL http://naih.hu

 

HONLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

Üdvözöljük Honlapunkon!

A jelen Honlap Használati Szabályzat („Szabályzat”) hatálya a Szolgáltató (ld. 1. pont) honlapján (www.tenrom.hu) (továbbiakban: „Honlap”) és aldomainjein történő, a Szolgáltató és a Honlapot felkereső személyek („Felhasználó”) közötti jogviszonyokra terjed ki. 

 

1. A Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Tenrom Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.

E-mail: info@tenrom.hu

Cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.13-09-153120

Telefonszáma: +36 23 880 860

 

2. Bevezető rendelkezések

2.1.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.    A jelen Szabályzat 2018. május 24. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 nappal a Honlapon közzéteszi. Felhasználók a Honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.    Felhasználó, amennyiben felkeresi a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapot, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére.

2.4.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. A Honlap használatához szükséges feltételek

3.1.    A Honlap használatához szükséges olyan eszköz, amely biztosítja az internet kapcsolatot (pl. számítógép, telefon), valamint megfelelő böngésző, a Honlap néhány funkciójának használatához szükség lehet még bizonyos böngésző bővítményekre (pl Java Script, a cookie-k engedélyezése stb.).

3.2.    A Honlapon található szolgáltatások egy része (pl. ajánlatkérés, online hibabejelentés) megkívánja, hogy a Felhasználó megadjon bizonyos személyes adatokat (név, cégnév, e-mailcím, telefonszám). Amennyiben a Felhasználó igénybe veszi a Honlap ezen funkcionalitásait, úgy azok igénybevételével automatikusan elfogadja a kereskedelmi ügyletekben kezelt személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályzatunkat, melyet www.tenrom.hu/adatvedelem oldalon érhet el.

 

4.  A Honlapon elérhető szolgáltatások

A Szolgáltató a Honlapon keresztül a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 • információadás a forgalmazott termékekről és a Tenrom szolgáltatásairól az ügyfeleknek,
 • lehetőség biztosítása az ügyfeleknek a termékek és az Tenrom szolgáltatásainak megismerésére,
 • hírlevélküldő szolgáltatásra való regisztráció,
 • árajánlat kérése,
 • online hibabejelentés.

 

5.  Szellemi tulajdon, A Honlap használatának feltételei

5.1.    A Honlapon található minden információ és tartalom és annak “megjelenése és érzete”, beleértve a  védjegyeket, logókat, szolgáltatási védjegyeket, szövegeket, grafikákat, gomb ikonokat, képeket, hang fájlokat, adat-összeállításokat és szoftvereket, valamint ezek szerkesztett és rendszerezett változatait, (együttesen “Tartalom”) a Tenrom valamint anya- és leányvállalatainak, partnereinek és licenszelőinek tulajdona,  Magyarország és egyéb nemzetek törvényei (többek között szerzői és egyéb társ jogokat védő, adatbázis-, szoftver-, dizájn- és védjegy jogi törvények) védelme alatt állnak.

5.2.    A Honlapra mutató link létrehozásához a Tenrom Magyarország Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

 

6.  Az Ön kötelezettségei és felelősségei

6.1.    A Felhasználó köteles a Honlapot rendeltetésszerűen, a jelen Szabályzatban, a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek és az általánosan bevett szokásoknak megfelelően, jóhiszeműen használni. 

6.2.    A Honlap a Honlap rendeltetésétől eltérő célból történő felhasználása tilos, így különösen, de nem kizárólagosan, tilos a Honlap tartalmát vagy annak bármely részét a Tenrom Magyarország Kft. előzetes, határozott írásbeli engedélye nélkül bármilyen célból felhasználni, reprodukálni, lemásolni, eladni, viszonteladni, hozzáférni, módosítani, kihasználni, változtatást vagy módosítást végrehajtani a Honlapon vagy annak bármely tartalmában, szolgáltatásában, a Honlap integritását sérteni.

6.3.    Amennyiben a Szabályzatban körülírt kötelezettségek ellen gondatlanságból vagy szándékosan vét, a TenromMagyarország Kft-nek, anya- és leányvállalatainak, partnereinek és licenszelőinek káraiért Önt teljes körű felelősség terheli.

 

7.  Harmadik fél linkjei

7.1.    Nem vállalunk felelősséget egyetlen, a mi Honlapunkra mutató vagy onnan linkelt, a miénktől független honlap tartalmáért. A Honlapunkon található linkeket kényelmi szempontokból helyeztük el, az ott található tartalmak, termékek, szolgáltatások és szolgáltatók nem rendelkeznek sem a mi, sem anya- vagy leányvállalataink, partnereink jóváhagyásával. A külső oldalakra mutató linkeket és a külső oldalakról hozzánk vezető linkeket saját felelősségére használja. Semmilyen formában nem vizsgáljuk, értékeljük a tőlünk/ránk linkelt, tőlünk független honlapok kínálatát, ezekért felelősséget nem vállalunk. Nem vállalunk továbbá felelősséget vagy kötelezettséget az ilyen honlapok tevékenységéért, tartalmáért, termékeiért és szolgáltatásaiért, így ezek adatvédelmi gyakorlatáért és felhasználási feltételeit sem. Kérjük, gondosan vizsgálja meg ezen független oldalak és az Ön által meglátogatott egyéb weblapok adatvédelmi szabályzatát és felhasználási feltételeit.

 

8.  Jogsérelmi panaszok

 

8.1.    Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonát. Amennyiben úgy gondolja, a Honlap valamely része másolt és szellemi tulajdonjogot sért, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba  az alábbi e-mail címen: info@tenrom.hu

 

9.  Nyilatkozatok és garanciák; a felelősség korlátozása

9.1.    A Tenrom Magyarország Kft. természetesen minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon megjelenő tartalmak pontosak és időszerűek legyenek.Ugyanakkor minden ilyen erőfeszítésünk ellenére is előfordulhatnak elírások, hibák vagy pontatlanságok, illetve elképzelhető, hogy bizonyos információk elavultak. Erre tekintettel felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a Honlapon megjelenített információk csak tájékoztató jellegűek, azokra vonatkozóan semminemű szavatosságot nem tudunk vállalni. A Tenrom Magyarország Kft. nem tud továbbá szavatosságot vállalni azért, hogy valamely termék egy adott célra alkalmas.

9.2.    A Tenrom Magyarország Kft. – a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig – kizárja továbbá a felelősségét az alábbiakért: a) a Honlapra való belépés késedelméért vagy megszakadásáért vagy a Honlap elérhetetlenségéért; (b) adattovábbítási hibáért, adat téves továbbításáért, adat meghibásodásáért, megsemmisüléséért vagy módosulásáért; (c) bármilyen nemű olyan kárért, mely a Honlapon kívüli helyekre mutató linkek használatára vagy meglétére visszavezethető okokból következett be; (d) számítógépes vírusokért, rendszerhibákért, vagy üzemzavarokért, melyek azzal hozhatók kapcsolatba, hogy ön a Honlapot használta; (e) esetleges tartalmi hiányokért vagy pontatlanságokért, vagy (f) rajtunk kívül álló okokból bekövetkező eseményekért. 

9.3.    A fentiek semmilyen módon nem érintik, csökkentik vagy sértik az Ön vonatkozó törvényekben megfogalmazott törvényes fogyasztói jogait.

 

10. Cookiek, Hírlevélküldő szolgáltatás

10.1.   A Honlap bizonyos funkcióinak használatához a cookie-k elfogadására lehet szükség. A Szolgáltató cookie szabályzata itt: http://www.tenrom.hu/cookie érhető el.

10.2.   A Honlapunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy regisztráljon hírlevélküldő szolgáltatásunkra. A hírlevélküldő szolgáltatással összefüggésben kezeljük a Felhasználó nevét és emailcímét. Kérjük, hogy a szolgáltatásra való regisztrációt megelőzően figyelmesen olvassa el az ezzel kapcsolatos adatvédelmi szabályzatunkat, melyet itt: www.tenrom.hu/adatvedelem ér el.

 

11. Vegyes Rendelkezések

11.1.   Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

11.2.   Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.